Stuck in the Matrix

Zo, nieuw jaar, nieuwe ambities. Ik zit alweer een paar jaar in mijn huidige salarisschaal, is het niet eens tijd voor een stapje omhoog? Hoe werkt dat ook alweer? Gelukkig is er een overzichtelijk systeem voor wie aan een Nederlandse universiteit werkt: het functie-ordeningssysteem.

Om te beginnen is er de functieniveaumatrix, een pdf met daarin een gigantische tabel met niet minder dan 115 functieprofielen. Oef, mijn functie blijkt drie verschillende niveaus te hebben, even mijn laatste salarisstrookje opzoeken, dan kan ik aan de hand van mijn salarisschaal mijn functieniveau opzoeken. Ondertussen werp ik een blik op de pdf met salarisschalen om te zien wat een bevordering zou betekenen. En dan nu eens kijken wat er voor werk aan de winkel is om door te kunnen groeien.

Daarvoor moet je allereerst naar het indelingsinstrument behorende bij je functieprofiel. Dat document zou moeten specificeren in welk functieniveau je thuishoort op basis van je werkzaamheden. Je kunt je functiefamilie overigens ook opzoeken vanuit de functieplattegrond. Helaas is het indelingsinstrument op het moment onvindbaar: de bijbehorende website is kapot. Gelukkig zijn er in de wereld verder weinig dingen die “indelingsinstrument” heten, dus met wat Google-trucjes kom ik er. Handig, want bovenaan in dat indelingsinstrument staat heel overzichtelijk het doel van je functie. Fijn voor dagen dat het even niet mee zit.

In het indelingsinstrument krijg je verder voor je functieprofiel netjes een lijst te zien met een stuk of tien resultaatgebieden, die elk bestaan uit een kernactiviteit, een kader, een eindresultaat en een puntsgewijs lijstje met activiteiten. Daaronder volgt er een handige tabel met per functieniveau een lijst van indelingscriteria waarmee je afhankelijk van de precieze invulling tot een bepaald functieniveau zou mogen horen. Niet dat die tabel het hele verhaal is! Onder de tabel staat een lijstje met indelingsregels: een exacte specificatie van het aantal indelingscriteria dat je per functieniveau bereikt moet hebben om bij dat niveau te mogen horen. Dat verschilt namelijk per functie en per niveau. Voor de overzichtelijkheid.

Dan heb je vervolgens het competentie-instrument nog nodig: een document waarin staat uitgelegd wat de precieze betekenis is van de competenties die horen bij een bepaalde functiefamilie en een bepaald functieprofiel. Wacht, nou ben ik het lijstje met de competenties van mijn functie weer kwijt. O ja, de “koppeling competentie-instrument aan functieprofiel”! Had ik zomaar per ongeluk een van de zes benodigde pdf’s gesloten. O kijk, een van de competenties die je als communicatieadviseur nodig hebt is “conceptueel vermogen”. Telt het doorgronden van het universitaire functie-ordeningssysteem daarvoor als bewijsmateriaal?

Geef een reactie