قلب, de eerste Arabische programmeertaal

All modern programming tools are based on the ASCII character set, which encodes Latin Characters and was originally based on the English Language. As a result, programming has become tied to a single written culture. It carries with it a cultural bias that favors those who grew up reading and writing in that cultural. قلب explores and challenges that by presenting a language that deviates almost entirely from ASCII.

قلب project website

Wat is dit gaaf en origineel: een programmeertaal die in het Arabisch is geschreven. Het mist z’n effect niet: ik realiseer me nu opeens hoeveel moeilijker het moet zijn om te leren programmeren als je niet bent opgegroeid met een Latijns alfabet.

2 gedachten over “قلب, de eerste Arabische programmeertaal

  1. Een beetje moderne taal gebruikt geen ASCII, maar Unicode. Maar goed, dat geldt dan doorgaans vooral voor identifiers (namen van variabelen en types) en strings. De keywords die van de taal zelf zijn zijn doorgaans ‘gewoon Engels’, ja. En van rechts naar links je code schrijven is ook in weinig talen gangbaar… :o)

Geef een reactie